A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

 1. Portada>
 2. Novas>
 3. Prevención de Riscos Laborais>
 4. Maquinaria e Seguridade Vial

Maquinaria e Seguridade Vial

 1. Corta de acios

  Os riscos específicos do período de vendima na actividade vitícola

  28 de Xuño do 2014 · 

  Os viñedos das nosas denominacións de orixe están madurecendo e, en breve, iniciaremos unha nova vendima. Van ser días de intenso traballo, no que decotío traballan persoas a xornal que non están familiarizadas con esta actividade. Tanto para elas como para as que teñen máis experiencia, cómpre ler as recomendacións para evitar accidentes neste labor.

 2. Volante de inercia

  Os riscos da inercia cando se utiliza maquinaria agrícola

  18 de Xuño do 2014 · 

  Cando falamos de inercia en maquinaria agrícola, referímonos a todo aquel elemento que, trala súa desconexión, segue en movemento durante un determinado período de tempo, cos riscos que isto ten á hora de causar accidentes se non adoptamos as medidas de precaución preceptivas.

 3. Remolque tractor

  Prevención de riscos na condución de tractores

  11 de Xuño do 2014 · 

  Os accidentes de tractor é unha das principais causas de accidente e mesmo de falecemento no desenvolvemento de actividades agrogandeiras e forestais. Iso, unido á obsolescencia dun terzo do noso parque móbil agrícola, fai necesario cumprir escrupulosamente coas recomendacións en prevención de riscos laborais neste eido.

 4. Segadora

  Riscos xerais e comúns da maquinaria agrícola

  26 de Septembro do 2013 · 

  Na actividade agraria utilízanse unha multitude de máquinas da mais diversa tipoloxía. Sen embargo, os maiores riscos son comúns a todas as marcas e modelos, existindo ademais factores de risco similares. Por iso, todo traballador/a agrícola debe aprender a identificar os puntos perigosos e saber actuar correctamente para evitar os accidentes, que con frecuencia ocorren como consecuencia dun mal uso da maquinaria.

 5. tractor

  Seguridade vial e accidentalidade no uso de maquinaria agrícola

  24 de Septembro do 2013 · 

  A condución de tractores e maquinaria agrícola ten as súas especificidades que deberemos atender se non queremos ter un accidente. Non en van, as estatísticas reflicten que son accidentes de tractor os que un maior número de vítimas mortais producen cada ano na actividade agrogandeira.

 6. Muxido

  Riscos laborais ao utilizar instalacións de muxido

  24 de Septembro do 2013 · 

  No sector de vacún de leite, unha vez movido o gando ás cortes de muxir, hai que darlles ás vacas un momento para que se adapten ao novo ambiente antes de comezar o muxido. Nese intre dará inicio un proceso do que a explotación tirará o seu beneficio económico e de cuxa correcta execución depende o día a día e a continuidade da actividade gandeira.

 7. Labrego con muletas

  Que facer en caso de enfermidade ou accidente

  21 de Septembro do 2013 · 

  O proceso burocrático para poder ter unha baixa por enfermidade ou un accidente, estean ou non relacionados co desempeño da actividade laboral, pode ser ás veces tedioso e difícil. De seguido, achegamos unha breve e rápida guía para solventar as dúbidas máis comúns ao respecto.

 8. Brazo vendado

  Enfermidades profesionais na agricultura. Cales son? Que facer? Que prestacións se reciben?

  21 de Septembro do 2013 · 

  As actividades agrarias levan canda si unha serie de riscos que poden conducir a aparición de enfermidades. Algunhas destas enfermidades, xunto cos factores de risco capaces de producilas, se describen a continuación.

 9. Pastoreo

  Riscos laborais derivados do contacto directo con animais

  20 de Septembro do 2013 · 

  En calquera explotación gandeira existen dous tipos de riscos importantes xerados polo gando. En primeiro lugar, o xerado polo contacto físico directo, que se refire á posibilidade de ser mancado polo propio animal, xa sexa por turro, cornada, mordedura, pisada, couce ou calquera outro tipo de lesión directa, intencionada ou non. Ademais, en segundo lugar, estaría a posible transmisión de enfermidades (zoonose).

 10. raio

  Riscos laborais derivados das condicións climáticas do medio natural

  19 de Septembro do 2013 · 

  As características do medio no que os labregos e labregas realizan a súa actividade fan que existan algúns riscos asociados a elas, podendo clasificarse este tipo de riscos en función de dous criterios: Riscos derivados das condicións climáticas e riscos derivados do contacto con animais do medio no que se realiza a actividade.

Arquivo